Misijní tábory

Mission Camp Beskydy 2014

Jsme skupina milých křesťanů, která přijímá zodpovědnost za "roznesení evangelia až na samotný konec světa" (Bible - Matouš 28,19; Marek 16,15; Lukáš 24,47; Skutky apoštolů 1,8). Úzce spolupracujeme s církví Adventistů sedmého dne.

Evangelium, to je radostné poselství o Pánu Ježíši Kristu, který se z lásky rozhodl zachránit celé lidstvo. Tak přišel na Zemi, zemřel na kříži, a tím z nás sňal "kletbu hříchu" - za hřích je smrt. Jeho život bez hříchu a následná smrt smazala náš nutný podíl na smrti. Jeho smrt, protože je Bohem, znamená, že postačuje. Nemusíme už my, hříšníci, umírat za svůj hřích. Všechny nás "vysvobodil" z "klatby hříchu".

Tak nádhernou zvěst jsme sami přijali. Naplnila nás radostí a silou k prožívání plnohodnotného života se smyslem. Dělíme se o to, co jsme sami poznali a přijali. Dělíme se o to všude, kde můžeme. I na tzv. misijních týdnech (táborech), na kterých hlouběji poznáváme evangelium a dělíme se o něj. Tím více věříme, z toho se radujeme a rozhojňuje se naše pokora.

Podívejte se na videa z misijních táborů na kanále "Misijní tábory".

Více o Misijních táborech